- zur Dorretta Carter Seite -

Dorretta Carter & her Funkmonsters:
Dorretta Carter (vocals) - Paul Urbanek (keyboards) - Rupert Träxler (guitar) - Raphael Preuschl (bass) - Christian Ziegelwanger (drums) - Andi Steirer (percussion) -  Ingrid Diem,
Karin Ravelhofer
(choir)
 

Dorretta Carter  im Porgy mit dem Gast: Ingrid Oberkanins (percussion)

17.09.2003