- zur Cantores Dei / Monika Ballwein Seite -

Monika Ballwein & Band

Monika Ballwein (voc) - Martin Wöss (keys)- Christian Ziegelwanger (drums) - Christian Einheller (perc) - Volker Wadauer (bass) - Milos Todorovski (harm)
Gisela Kulmer, Lena Fankhauser, Serkan Görkan
(voilin) - Christof Unterberger (contrabass)

am 15.02.2018 mit  "Ballwein celebrates The Beatles"  im VAZ / St. Pölten

Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 003
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 007
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 010
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 018
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 011
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 014
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 015
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 024
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 033
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 041
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 042
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 054
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 056
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 059
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 064
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 069
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 030
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 071
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 074
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 076
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 083
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 084
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 091
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 093
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 105
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 106
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 123
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 127
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 125
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 129
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 130
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 134
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 137
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 139
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 141
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 145
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 146
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 148
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 156
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 157
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 158
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 162
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 164
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 176
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 169
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 177
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 185
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 206
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 199
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 200
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 208
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 214
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 217
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 219
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 222
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 225
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 232
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 236
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 248
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 239
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 242
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 251
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 252
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 255
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 259
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 272
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 265
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 271
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 280
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 288
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 295
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 293
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 294
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 315
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 298
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 299
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 303
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 307
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 308
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 313
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 322
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 327
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 324
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 325
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 330
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 332
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 340
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 343
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 349
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 339
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 363
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 364
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 371
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 374
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 379
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 381
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 382
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 394
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 392
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 397
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 400
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 401
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 405
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 409
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 411
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 423
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 428
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 439
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 442
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 444
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 451
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 456
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 459
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 473
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 476
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 481
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 484
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 486
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 491
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 492
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 497
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 499
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 500
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 505
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 510
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 515
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 509
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 514
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 518
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 521
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 526
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 527
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 528
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 533
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 540
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 545
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 551
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 567
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 571
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 575
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 576
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 581
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 585
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 592
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 606
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 601
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 598
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 596
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 600
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 602
Ballwein 180315 (c) Andreas Mueller 604