- zur D.G. Seite -

David Gilmour & Band:
David Gilmour (guit,voc) - Chester Kamen (guit)  - Guy Pratt (voc, bass) - Greg Phillinganes (keys) - Steve DiStanislao (drums)
Chuck Leavell (keys) -  Joao Mello (sax) - Louise Clara Marshall - Bryan Chambers - Lucita Jules (backing voc)
 

am 27. und 28.06.2016 im Schloss Sch´┐Żnbrunn / Wien

Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 007
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 027
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 030
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 032
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 037
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 041
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 042
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 046
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 048
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 050
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 052
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 054
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 055
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 056
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 057
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 010
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 059
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 060
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 067
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 069-71
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 076
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 013
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 016
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 078
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 079
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 083
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 017
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 020
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 088
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 091
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 094
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 095
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 023
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 026
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 028
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 032
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 103
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 100
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 035
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 108
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 109
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 111
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 113
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 115
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 124
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 126
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 127
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 129
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 131
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 133
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 135
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 140
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 145
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 051
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 052
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 053
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 148
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 149
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 151
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 154
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 049
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 161
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 163
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 164
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 166
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 172
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 182
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 183
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 187
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 188
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 191
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 193
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 196
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 067
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 068
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 073
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 070
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 197
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 203
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 076
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 077
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 207
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 210
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 212
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 213
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 079
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 082
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 088
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 083
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 214
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 084
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 216
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 219
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 220
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 223
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 225
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 091
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 228
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 093
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 098
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 233
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 234
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 238
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 239-2
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 107
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 109
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 112
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 247
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 103
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 253
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 257
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 113
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 270
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 271
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 273
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 277
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 279
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 281
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 283
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 294
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 121
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 124
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 126
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 295
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 136
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 138
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 143
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 147
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 297
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 299
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 139
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 305
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 141
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 306
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 307
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 310
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 312
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 153
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 151
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 152
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 313
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 314
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 316
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 318
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 319
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 321
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 158
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 322
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 323
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 325
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 160
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 162
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 326
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 331
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 335
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 337
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 338
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 339
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 163
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 345
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 346
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 348
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 168
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 166
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 172
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 173
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 351
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 353
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 357
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 361
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 362
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 176
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 177
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 184
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 183
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 190
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 194
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 370
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 371
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 374
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 377
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 378
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 381
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 382
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 387
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 389
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 395
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 405
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 409
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 413
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 200
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 414
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 203
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 205
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 207
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 416
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 211
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 215
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 216
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 219
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 417
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 420
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 429
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 210
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 424
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 430
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 435
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 436
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 226
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 438
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 440
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 441
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 221
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 225
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 443
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 228
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 229
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 233
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 448
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 451
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 453
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 240
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 456
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 457
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 460
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 244
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 245
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 463
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 248
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 251
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 252
Gilmour 160627 (c) Andreas Mueller 254
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 465
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 472
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 474
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 476
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 477
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 478
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 486
Gilmour 160628 (c) Andreas Mueller 491