Soul Impact

Gottfried Heger, Sylvia Masana, Brigitte Guggenbichler (voc) - Robert Baum, Benjamin Horcicka (guit) - Christian Ziegelwanger (drums)
KC Kessler (keys) - Roland Mach (bass) - Josef Schulz (sax) - Martin Fischer (trump) - Markus Hoffman (tromb)

Guest: Antonis Vounelakos (guit) - Sabine Vounelakos (dancing) - Alexander Vounelakos (keys)

am 04.10.2019 in der B├╝hne Purkersdorf

Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 003
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 008
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 016
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 010-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 012-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 018
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 019
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 043
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 029
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 039
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 030
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 036
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 038
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 051
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 054
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 071
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 058
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 101
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 062
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 074
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 075
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 081
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 084
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 086
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 118
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 106
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 111
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 112
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 113
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 117
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 122
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 127
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 136
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 139
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 140
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 147
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 142
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 152-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 194-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 159
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 168
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 174-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 177
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 178
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 182
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 186
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 192
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 195
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 198
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 199
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 205
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 206
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 209-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 213
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 217
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 221
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 223
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 224
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 226
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 229
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 237
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 231
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 240
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 244
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 249
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 250
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 255
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 268
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 259
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 278
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 289
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 292
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 299
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 307
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 308
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 314
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 316
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 320
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 325
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 329
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 330
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 334
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 340
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 333
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 342
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 351
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 360
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 363
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 349-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 366
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 364
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 373
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 377
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 378
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 386
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 397
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 407
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 399
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 402
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 410
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 412
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 417
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 453
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 439
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 422
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 441
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 446-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 451-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 452-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 462
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 469
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 474-2
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 481
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 480
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 482
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 484
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 495
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 497
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 509
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 510
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 521
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 522
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 533
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 524
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 536
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 538
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 540
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 543
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 550
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 554
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 557
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 559
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 561
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 562
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 566
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 572
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 578
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 575
Soul Impact 191004 (c) Andreas Mueller 581